Czym są euroobligacje i czy warto w nie inwestować?

Euroobligacje różnią się od zwykłych obligacji pod względem waluty, w której są denominowane, ale są też inne niuanse.

Czym jest euroobligacja?

Euroobligacje to obligacje denominowane w walucie, która nie jest walutą narodową kraju pochodzenia emitenta.

Przeanalizujmy tę definicję w kolejności.
Obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Kupując je, pożyczasz sprzedawcy pieniądze. Na koniec okresu lokaty zwróci Ci pieniądze, a nagrodą będą odsetki od zainwestowanej kwoty, czyli tzw. dochód z kuponu.

Obligacje mogą być emitowane przez przedsiębiorstwo, państwo lub gminę. Wszystkie one w tym przypadku nazywane są jednym słowem — emitent.

Aby obligacja zwykła mogła zostać wyemitowana jako euroobligacja, musi zostać wyemitowana w walucie, która jest obca dla emitenta. Nie musi to być euro, choć może tak być.

Termin ten powstał w połowie XX wieku, kiedy to firmy europejskie zaczęły oferować kupno swoich obligacji nie za walutę kraju, w którym firma ma siedzibę, tylko za dolara amerykańskiego. Z czasem stało się to terminem określającym wszelkie obligacje, które nie są denominowane w walucie krajowej emitenta. Niemniej jednak Europa nadal zachowuje swój status centrum handlu euroobligacjami.

Innymi słowy, jeśli hiszpańska firma wyemituje obligacje w euro, nie będą to euroobligacje, ponieważ euro jest walutą Hiszpanii. Jeśli spółka z USA wprowadzi na giełdę obligacje denominowane w euro, będą one traktowane jako euroobligacje.

Dlaczego emitowane są euroobligacje?

Z tego samego powodu, co obligacje w walucie danego kraju. W ten sposób emitenci pozyskują pieniądze, a papiery wartościowe w innych walutach poszerzają grono potencjalnych inwestorów.

Euroobligacje są emitowane w celu przyciągnięcia wierzycieli zagranicznych i nierezydentów. Euroobligacje mogą być przedmiotem obrotu na jednej lub kilku giełdach, ale ich pierwotne plasowanie odbywa się często na platformie zagranicznej. W pozostałych przypadkach instrument ten jest podobny do obligacji rządowych i korporacyjnych.

Dlaczego warto kupować euroobligacje?

Złoty nie jest najbardziej wiarygodną walutą. Natomiast trzymanie oszczędności w dolarach czy euro, z nadzieją, że kurs wymiany będzie rósł, nie zawsze jest interesujące. Chcemy, aby pieniądze pracowały, a oprocentowanie lokat bankowych w obcej walucie nie jest zbyt wysokie.

Euroobligacje umożliwiają przechowywanie pieniędzy w wybranej przez Ciebie walucie, a mimo to otrzymujesz dochód z kuponu. Nawet jeśli inwestujesz w polskie papiery wartościowe denominowane w euro lub dolarach, możesz skorzystać na zmianach kursów walutowych.

Jest to dość wygodna opcja oszczędzania kapitału denominowanego w dolarach, która daje zysk wyższy niż lokaty, a często nawet wyższy niż inflacja. Jednocześnie, jeśli świadomie wybierzesz emitenta, ryzyko straty jest minimalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *